Translation prepared by Robin Renford and Martin Glover for Business Applications

Business Applications | Software Reviews | Software Alternatives | Software Comparisons

Ta dokument je prevod in njegova vsebina se mogoce ne ujema popolnoma s to originala. Prevod jepripravil Alex Hillsberg. Anglesko verzijo lahko najdete tukaj.

WebAIM WCAG 2.0 kontrolni seznam
za HTML dokumente

Pomembno!

Sledeč dokument NISO Smernice za dostopnost spletne vsebine (WCAG) 2.0. To je preprost kontrolni seznam, ki predstavlja naša priporočila za vpeljavo HTML principov in tehnik za tiste, ki želijo doseči skladnost s smernicami WCAG 2.0. Jezik, ki ga uporabljamo tukaj, je zelo drugačen od uradnih WCAG 2.0 specifikacij (http://www.w3.org/TR/WCAG20/). Tako jih je lažje vpeljati in potrditi za spletne strani.

Smernice za uporabo tega kontrolnega seznama:

 • Ta kontrolni seznam ni namenjen za potrditev skladnosti s smernicami WCAG 2.0. Da določite stopnjo skladnosti oz. neskladnosti morate uporabiti uradno WCAG 2.0 dokumentacijo.
 • Ta kontrolni seznam ni namenjen za uporabo pri politikah ali sprejetju politik. Čeprav to je uporaben vir za tehnično izvedbo smernic WCAG za HTML vsebino, ni uporaben kot kontrolni seznam za politiko. Uradna WCAG 2.0 dokumentacija nudi mnogo boljše mehanizme za uvajanje dostopnosti v politike ali zakone.
 • Smernice WCAG 2.0 zajemajo dostopnost vseh spletnih vsebin in niso vezane na tehnologijo. Jezik tega kontrolnega seznama je namenjen predvsem za oceno HTML vsebine, zato je dokaj omejen in se spreminja s tehnologijo, medtem ko smernice WCAG 2.0 niso tako občutljive.
 • Ta kontrolni seznam vsebuje WebAIM-ovo interpretacijo smernic WCAG in meril uspešnosti ter naša lastna priporočila glede načinov za izpolnitev teh meril. Prvi stolpec tabele spodaj vsebuje povezavo do uradnih WCAG 2.0 meril uspešnosti.

PDF verzija tega kontrolnega seznama je prav tako na voljo

Zaznavno
Spletna vsebina postane dostopna za čute - vid, sluh, in/ali dotik

Smernica 1.1
Alternative za besedilo: Nudite alternativni tekst za vsak nebesedilni kontekst

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
1.1.1 Nebesedilna vsebina
(Stopnja A)
 • Vse slike, slikovni gumbi v obrazcih, in aktivne slike naj imajo primeren ekvivalenten alternativni tekst.
 • Slikam, ki ne posredujejo vsebine, so dekorativne ali vsebujejo vsebino, ki je že posredovana v besedilu, dodamo ničlo v alt tekstu (alt="") ali vdelamo kot CSS ozadja. Vse slike s povezavo naj imajo opisno alternativno besedilo.
 • Enakovredne alternative za kompleksne slike naj bodo ponujene v kontekstu ali na ločeni (a povezavami in/ali omenjeni preko longdesc) strani.
 • Gumbi v obrazcih naj imajo opisno vrednost.
 • Vnosi v obrazcih naj imajo povezane besedilne oznake.
 • Vgrajen multimedi naj bo razpoznaven iz dostopnega besedila.
 • Okvirji naj bodo primerno naslovnjeni.

Smernica 1.2
Mediji na osnovi časa: Nudite alternative za medije na osnovi časa

OPOMBA: Če je zvok ali video označen kot alternativa za spletno vsebino (npr. avdio verzija strani ali verzija strani z znakovni jezikom), potem sama spletna vsebina služi kot alternativa.

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
1.2.1 Samo zvočni ali samo video posnetki
(Stopnja A)
 • Opisni transkript (vključno z vsemi relevantnimi vizualnimi in slušnimi namigi in kazalniki) naj bo voljo za spletni avdio, ki ni v živo (avdio podcasti, MP3 datoteke, itd.).
 • Besedilni ali zvočni opis naj bo na voljo za spletne vsebine, ki niso v živo in so le video vrste (npr. video, ki nima zvočnega posnetka).
1.2.2 Napisi (predhodno posneti)
(Stopnja A)
 • Sinhronizirani napisi naj bodo na voljo za spletni video, ki ni v živo (YouTube videi, itd.)
1.2.3 Zvočni opis ali medijska alternativa (predhodno posneto)
(Stopnja A)
1.2.4 Napisi (v živo)
(Stopnja AA)
 • Sinhronizirani napisi naj bodo na voljo za vse multimedije, ki se predvajajo v živo in vsebujejo zvok (samo zvočni prenosi, spletni komentarji, video konference, Flash animacije, itd.)
1.2.5 Zvočni opis (predhodno posnet)
(Stopnja AA)
 • Zvočni opisi naj bodo na voljo za vse video vsebine
  OPOMBA: To je samo potrebno, če video posreduje vidno vsebino, ki ni na voljo v privzetem zvočnem posnetku.
1.2.6 Znakovni jezik (predhodno posnet)
(Stopnja AAA)
 • Na voljo naj bo video v znakovnem jeziku za vse medijske vsebine, ki vsebujejo zvok.
1.2.7 Razširjen zvočni opis (predhodno posnet)
(Stopnja AAA)
 • Ko zvočnega opisa ni možno dodati k videu zaradi časovnih omejitev (npr. ko ni premorov v zvočnem zapisu), naj bo ponujena alternativna verzija videa s premori, ki omogočajo zvočne opise.
1.2.8 Medijske alternative (predhodno posnete)
(Stopnja AAA)
 • Opisno besedilo naj bo ponujeno za vse predhodno posnete medije, ki imajo video posnetke.
1.2.9 Samo zvok (v živo)
(Stopnja AAA)
 • Opisni transkript (npr. skripta zvoka v živo) naj bo na voljo za vse vsebine, ki imajo zvok v živo.

Smernica 1.3
Prilagodljivo: ustvarite vsebine, ki jih je možno predstaviti na različne načine(na primer preprostejša postavitev) brez, da bi izgubili informacije ali strukturo

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
1.3.1 Informacije in odnosi
(Stopnja A)
 • Semantično označevanje naj bo uporabljeno za dodelitev naslovov (<h1>), seznamov (<ul>, <ol>, and <dl>), poudarjenega ali posebnega besedila (<strong>, <code>, <abbr>, <blockquote>, na primer), itd. semantično označevanje uporabite po potrebi.
 • Tabele uporabite za tabelarične podatke. Kjer je to potrebno povežite podatkovne celice s svojimi glavami tabele. Napise za podatkovne tabele in povzetke uporabite, kjer je to primerno.
 • Besedilne oznake povežite z elementi vnosa v obrazec. Grupirajte sorodne elemente obrazca s fieldset/legend.
1.3.2 Smiselno zaporedje
(Stopnja A)
1.3.3 Senzorne značilnosti
(Stopnja A)
 • Navodila se naj ne zanašajo na obliko, velikost ali vizualno mesto (npr. "Kliknite na kvadratno ikono za nadaljevanje" ali "Navodila so v desnem stolpcu").
 • Navodila se naj ne zanašajo na zvok (npr. "pisk nakazuje, da lahko nadaljujete.").

Smernice 1.4
Prepoznavno: Olajšajte uporabnikom, da vidijo in slišijo vsebino tudi tako, da ločite ospredje od ozadja

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
1.4.1 Uporaba barve
(Stopnja A)
 • Barva naj ne bo uporabljena kot edina metoda za posredovanje vsebina ali prepoznavanje vizualnih elementov.
 • Za razlikovanje povezav od ostalega besedila ne uporabite samo barve, razen, če je kontrast osvetljenosti med povezavo in okoliškim besedilom najmanj 3:1 in je na voljo dodatna razpoznavna lastnost (npr. povezava postane podčrtana), ko s kazalcem pridemo nad besedilo ali je le to v fokusu.
1.4.2 Zvočno upravljanje
(Stopnja A)
 • Na voljo naj bo mehanizem za ustavitev, premor, utišanje ali nastavitev glasnosti za zvok, ki se na strani samodejno predvaja za več kot 3 sekunde.
1.4.3 Kontrast (minimum)
(Stopnja AA)
 • Besedilo in slike besedila naj imajo kontrastno razmerje najmanj 4.5:1.
 • Veliko besedilo (preko 18 točk ali 14 točk krepko) naj ima kontrastno razmerje najmanj 3:1
1.4.4 Ponastavite velikost besedila
(Stopnja AA)
 • Stran naj bo berljiva in funkcionalna, ko je velikost besedila podvojena.
1.4.5 Slike besedila
(Stopnja AA)
 • Če lahko dosežemo enako vizualno predstavitev samo z besedilom, ne uporabimo slike, da predstavimo besedilo.
1.4.6 Kontrast (okrepljen)
(Stopnja AAA)
 • Besedilo ali slike besedil naj imajo kontrastno razmerje najmanj 7:1.
 • Veliko besedilo (preko 18 točk ali 14 točk krepko) naj ima kontrastno razmerje najmanj 4.5:1
1.4.7 Tih zvok ali brez zvoka v ozadju
(Stopnja AAA)
 • Zvok govora naj nima hrupa v ozadju ali naj ga ima zelo malo, tako da je govor lahko razberljiv.
1.4.8 Vizualna predstavitev
(Stopnja AAA)
 • Odstavki besedila, ki so daljši od ene povedi:
  • Naj ne bodo širši od 80 znakov.
  • Naj NE bodo popolnoma obojestransko poravnani (poravnani do obeh robov).
  • Naj imajo primeren razmik med vrsticami (najmanj 1/2 višine besedila) in razmik med odstavki (1.5 krat razmika med vrsticami).
  • Naj imajo nastavljeno določeno barvo za ospredje in ozadje. To lahko nanesete na določene elemente ali na stran kot celoto s pomočjo CSS (tako se tudi deli z vsemi ostalimi elementi).
  • Naj NE zahtevajo vodoravnega drsenja, ko je velikost besedila podvojena.
1.4.9 Slike besedil (brez izjeme)
(Stopnja AAA)
 • Besedilo naj se uporablja znotraj slike le za dekoracijo (slika ne posreduje vsebine) ALI, ko informacije ni možno predstaviti samo z besedilom.

Uporabno
Vmesniške obrazce, nadzor in navigacijo je možno uporabljati

Smernica 2.1
Dostopno za tipkovnico: Naredite vse funkcije dostopne s tipkovnico

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
2.1.1 Tipkovnica
(Stopnja A)
 • Vse funkcije na strani naj bodo dostopne s pomočjo tipkovnice, razen če funkcije ni mogoče uporabiti s tipkovnico na noben način (npr. risanje s prosto roko).
 • Na strani določene tipke za bližnjico in za dostop (tipk za dostop se ponavadi izogibamo) naj ne bodo v konfliktu z obstoječimi bližnjicami za brskalnike in bralnike zaslonov.
2.1.2 Brez pasti za tipkovnice
(Stopnja A)
 • Fokus tipkovnice naj ne bo nikoli zaklenjen ali ujet na določenem elementu strani. Uporabnik naj ima samo s tipkovnico možnost navigacije do in od vseh elementov strani, kjer je možna navigacija.
2.1.3 Tipkovnica (brez izjem)
(Stopnja AAA)
 • Vse funkcije na strani naj bodo na voljo z uporabo tipkovnice.

Smernica 2.2
Dovolj časa: nudite uporabnikom dovolj časa da preberejo in uporabijo vsebino

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
2.2.1 Čas je nastavljiv
(Stopnja A)
 • Če ima stran ali aplikacija časovno omejitev, naj bo uporabniku ponujena možnost, da jo izklopi, nastavi ali podaljša. To ni zahteva za dogodke v živo (npr. avkcija), kjer je časovna omejitev vsekakor potrebna, ali če je časovna omejitev daljša od 20 ur.
2.2.2 Premor, ustavi, skrij
(Stopnja A)
 • Uporabnik naj ima možnost, da pavzira, ustavi ali skrije samodejno premikanje, utripanje ali drsenje vsebine, ki traja dalj kot 5 sekund. Premikanje, utripanje ali drsenje se lahko uporabi za pridobitev pozornosti ali označevanje vsebine dokler traja manj kot 5 sekund.
 • Samodejno posodabljanje vsebine (npr. samodejna preusmeritev ali osvežitev strani, vrstica z novicami, polje posodobljeno z AJAX-om, opozorilo o obvestilu, itd.) naj bo možno pavzirati, ustaviti ali skriti s strani uporabnika ali pa naj bo možnost, da lahko uporabnik ročno nastavi čas posodobitev.
2.2.3 Brez časovne omejitve
(Stopnja AAA)
 • Vsebina in funkcije naj nimajo časovne omejitve ali ovir.
2.2.4 Prekinitve
(Stopnja AAA)
 • Uporabnik naj lahko prekinitve (opozorila, posodobitve strani, itd.) preloži ali ustavi.
2.2.5 Ponovna avtentikacija
(Stopnja AAA)
 • Če seja za avtentikacijo poteče, naj bo ponujena možnost, da se lahko uporabnik ponovno avtenticira in nadaljuje dejavnost, brez da bi izgubil podatke iz trenutne strani.

Smernica 2.3
Napadi: Ne oblikujte vsebine, za katero vemo da lahko povzroči napade

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
2.3.1 Mejna vrednost treh bliskov ali manj
(Stopnja A)
2.3.2 Trije bliski
(Stopnja AAA)
 • Nobena vsebina na strani naj ne bliska več kot 3 krat na sekundo.

Smernica 2.4
Navigacija je možna: nudite načine, ki uporabnikom olajšajo navigacijo, iskanje vsebine in, da izvejo kje se nahajajo.

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
2.4.1 Obhod blokad
(Stopnja A)
 • Na voljo naj bo povezava, da lahko uporabnik preskoči navigacijo in druge elemente strani, ki se ponavljajo na vseh spletnih straneh.
 • Če ima stran pravilno strukturo glav strani, lahko na to gledamo kot zadosten način namesto povezave "Preskoči na glavno vsebino". Bodite pozorni na to, da navigacija po glavah strani še ni podprta v vseh brskalnikih.
 • Če stran uporablja okvirje in so okvirji primerno naslovljeni, je to zadosten način za obhajanje posameznih okvirjev.
2.4.2 Naslovljena stran
(Stopnja A)
 • Spletna stran naj ima opisni in informativen naslov strani.
2.4.3 Zaporedje fokusa
(Stopnja A)
 • Navigacijsko zaporedje povezav, elementov obrazcev itd. naj bo logično in intuitivno.
2.4.4 Namen povezav (v kontekstu)
(Stopnja A)
 • Namen vsake povezave (ali slikovne tipke v obrazcu ali aktivne slike) naj bo možno določiti samo iz samega besedila povezave ali iz besedila povezave in njenega konteksta (npr. okoliški odstavek, element seznama, tabelna celica ali tabelna glava).
 • Povezave (ali aktivne slike) z istim besedilom, ki vodijo na različna spletna mesta naj bo možno preprosto razlikovati.
2.4.5 Več načinov
(Stopnja AA)
 • Na voljo naj bo več načinov najti druge spletne strani na spletni strani - najmanj dva od sledečih: seznam sorodnih strani, tabela vsebine, načrt strani, iskanje na strani ali seznam vseh spletnih strani, ki naj bodo na voljo.
2.4.6 Naslovi in oznake
(Stopnja AA)
 • Naslovi in oznake strani za nadzor obrazcev in interaktivni nadzor naj bodo informativni. Izogibajte se podvojevanju naslovov (npr. "Več informacij") ali oznakam besedila (npr. "Ime") razen, če oblikovanje nudi dovolj jasno razlikovanje med njimi.
2.4.7 Viden fokus
(Stopnja AA)
 • Vidno naj bo kateri element strani ima trenutni fokus tipkovnice (npr. če se pomikate s tipko Tab po strani, vidite kje ste).
2.4.8 Lokacija
(Stopnja AAA)
 • Če je spletna stran del sekvence strani ali znotraj kompleksne zgradbe strani, naj bo nakazana trenutna lokacija na strani, na primer, preko navigacije z drobtinami ali določanjem trenutnega koraka v sekvenci (npr. "korak 2 od 5 - naslov").
2.4.9 Namen povezave (samo povezava)
(Stopnja AAA)
 • Namen vsake povezave (ali slikovnih gumbov v obrazcih ali aktivne slike) naj bo razviden iz samega besedila povezave.
 • Stran naj ne vsebuje povezav (ali slikovnih gumbov v obrazcih) z istim besedilom, ki povezujejo na drugačne lokacije.
2.4.10 Naslovi sekcij
(Stopnja AAA)
 • Poleg tega, da naj bo na voljo splošna struktura dokumenta, naj bodo posamezne sekcije vsebine določene s pomočjo naslovov, kjer je to primerno.

Razumljivo
Vsebina in vmesnik sta razumljiva

Smernica 3.1
Berljivo: naredite vsebino besedila berljivo in razumljivo

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
3.1.1 Jezik strani
(Stopnja A)
 • Jezik strani naj bo mogoče razbrati iz HTML atributa lang (na primer <html lang="sl">).
3.1.2 Jezik delov
(Stopnja AA)
 • Jezik vsebine strani, ki je v drugačnem jeziku naj bo določen s pomočjo lang atributa (npr. <blockquote lang="es">).
3.1.3 Nenavadne besede
(Stopnja AAA)
 • Besede ki so lahko dvoumne, neznane ali uporabljene na zelo specifičen način naj bodo definirane z besedilom v bližini, seznamom definicij, glosarjem ali na drug primeren način.
3.1.4 Kratice
(Stopnja AAA)
 • Razširjene oblike kratic naj bodo navedene tako, da razširimo ali razložimo definicijo prvič, ko je uporabljena s pomočjo elementa <abbr>, ali tako, da uredimo povezavo na definicijo ali glosar. OPOMBA: WCAG 2.0 ne dela izjem za obče razumljene kratice (npr. "HTML" na strani za spletno oblikovanje mora vedno biti razširjen).
3.1.5 Stopnja branja
(Stopnja AAA)
 • Bolj razumljiva alternativa naj bo na voljo za vsebino, ki je naprednejša, kot bi jo lahko razumela oseba s približno devetimi leti osnovne izobrazbe.
3.1.6 Izgovorjava
(Stopnja AAA)
 • Če je izgovorjava beseda ključna za njeno razumevanje, naj bo izgovorjava ponujena takoj za besedo ali preko povezave ali glosarja.

Smernica 3.2
Predvidljivo: spletne strani se naj prikazujejo in delujejo na predvidljive načine

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
3.2.1 V fokusu
(Stopnja A)
 • Ko je element strani v fokusu, naj to ne povzroči korenite spremembe na strani, prikaz pojavnega okna, dodatno spremembo fokusa tipkovnice ali katerokoli drugo spremembo, ki bi lahko zmedla ali dezorientirala uporabnika.
3.2.2 Pri vnosu
(Stopnja A)
 • Ko uporabnik vnaša podatke ali interagira s krmilnikom, naj to ne povzroči korenite spremembe na strani, prikaz pojavnega okna, dodatno spremembo fokusa tipkovnice ali katerokoli drugo spremembo, ki bi lahko zmedla ali dezorientirala uporabnika razen, če je uporabnik predčasno opozorjen o spremembi.
3.2.3 Dosledna navigacija
(Stopnja AA)
 • Navigacijske povezave, ki se ponavljajo na straneh naj ne menjajo vrstnega reda ob brskanju po strani.
3.2.4 Dosledna identifikacija
(Stopnja AA)
 • Elementi ki imajo isto funkcionalnost na več spletnih straneh naj bojo dosledno enako poimenovani. Na primer, iskalno polje na vrhu strani naj bo vedno označeno isto.
3.2.5 Sprememba ob zahtevi
(Stopnja AAA)
 • Znatne spremembe na strani, kot je odpiranje novih oken, nenadzorovane spremembe fokusa tipkovnice, ali katera koli druga sprememba, ki bi lahko uporabnika zmedla ali dezorientirala, naj bo narejena s strani uporabnika. namesto tega se lahko uporabniku tudi nudi možnost, da onemogoči take spremembe.

Smernica 3.3
Pomoč pri vnosu: pomagajte uporabnikom, da se izognejo napakam in jih popravijo

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
3.3.1 Odkrivanje napak
(Stopnja A)
 • Obvezni elementi v obrazcu ali elementi obrazca, ki zahtevajo določen format, vrednost ali dolžino naj nudijo to informacijo znotraj oznake elementa.
 • Če to uporabimo so napake pri, potrditvi obrazca predstavljene na učinkovit, intuitiven in dostopen način. Napaka naj bo jasno določena, hiter dostop do problematičnega elementa naj bo ponujen in uporabniku naj bo dovoljeno, da preprosto popravi napako in ponovno pošlje obrazec.
3.3.2 Oznake ali navodila
(Stopnja A)
 • Zadostne oznake, napotki in navodila za obvezne interaktivne elemente naj bodo na voljo preko navodil, primerov, pravilno postavljenih oznak obrazca in/ali elementa fieldset/legend.
3.3.3 Predlogi napak
(Stopnja AA)
 • Če je zaznana napaka pri vnosu (ob potrditvi s strani uporabnika ali strežnika), ponudite priporočila za spremembo vnosa na hiter in dostopen način.
3.3.4 Preprečitev napak (zakonskih, finančnih, podatkovnih)
(Stopnja AA)
 • Če uporabnik lahko spremeni ali izbriše zakonske podatke, finančne podatke ali podatke testov, naj bo možno spremembe razveljaviti, preveriti ali potrditi.
3.3.5 Pomoč
(Stopnja AAA)
 • Ponudite navodila in namige v kontekstu da pomagate pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca.
3.3.6 Preprečevanje napak (vse)
(Stopnja AAA)
 • Če lahko uporabnik pošlje informacije, naj bo pošiljanje možno razveljaviti, preveriti ali potrditi.

Robustno
Vsebino naj bo mogoče zanesljivo uporabljati z velikim naborom uporabniških orodij, vključno s tehnologijami za pomoč ljudem z nezmožnostmi

Smernica 4.1
Skladno: Povečajte skladnost s trenutnimi in prihodnjimi uporabniškimi orodji, vključno s tehnologijami za pomoč ljudem z nezmožnostmi

Merila uspešnosti WebAIM priporočila
4.1.1 Razčlenjevanje
(Stopnja A)
4.1.2 Ime, vloga, vrednost
(Stopnja A)
 • Oznake naj bodo uporabljene tako, da vzpodbujajo dostopnost. To vključuje sledenje HTML/XHTML specifikacijam za ustrezno uporabo obrazcev, oznak obrazcev, naslovov okvirjev, itd.

Ta kontrolni seznam je ponujen kot vir za pomoč pri vpeljevanju Smernic za dostopnost spletne vsebine (WCAG) 2.0 (W3C priporočilo 11 december 2008), ki je Avtorsko zaščiteno © 2008 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), Vse pravice pridržane. Veljajo pravila W3C za odgovornost, blagovno znamko in uporabo dokumentov.