Translation prepared by Alex Hillsberg for FinancesOnline.com

Business Applications | Software Reviews | Software Alternatives | Software Comparisons

Ta dokument je prevod in njegova vsebina se mogoce ne ujema popolnoma s to originala. Prevod jepripravil Robin Renford. Anglesko verzijo lahko najdete tukaj.

Izdelava POUR spletne strani
Ljudje postavljeni v središče procesa

Motivacija za izdelavo dostopne spletne vsebine

Najdemo lahko najmanj tri glavne vrste razlogov, ki motivirajo ljudi, da ustvarijo dostopno spletno vsebino:

  1. Da izboljšajo življenje ljudi z nezmožnostmi (motivacija osredotočena na človeka)
  2. Da zaslužijo na širši publiki ali večji potrošniški bazi (motivacija osredotočena na trženje ali ekonomska motivacija)
  3. Da se izognejo tožbam in/ali slabi publiciteti (odnosi z javnostmi in motivacija na podlagi kazni)

Vse to so lahko dobri razlogi. Dostopne spletne strani bodo dosegle vse te cilje. Motivacije so naštete od najbolj altruistične, do najmanj altruistične, toda, če je spletna stran na koncu dostopna, mogoče ni važno, kaj je bila začetna motivacija za razvijalce.

Vseeno kaj določenega razvijalca motivira, eno načelo bo vedno veljalo: spletna dostopnost je najlažje dosegljiva, ko so ljudje v središču procesa. Tudi tisti, ki se preprosto želijo izogniti tožbam, bodo prej ali slej uvideli, da je o potrebah ciljne publike – ljudje z nezmožnostmi – potrebno temeljito premisliti in jih upoštevati.

  • Razumevanje uporabnikove perspektive in potreb
  • Korak naprej od tehnične dostopnosti
  • Osredotočanje na načela dostopnosti

Razumevanje uporabnikove perspektive in potreb

Tehnike in smernice za spletno dostopnost niso bile razvite, da bi razvijalcem oteževale življenje. Bile so ustvarjene, da bi olajšale življenje ljudem z nezmožnostmi. Kot vsi drugi, želijo in potrebujejo ljudje z nezmožnostmi dostop do vrste virov, ki jih najdemo na spletu. Mnogo storitev in izdelkov, ki so bili včasih na voljo le v trgovinah, je sedaj na voljo na spletu in to iz udobja lastnega doma. Nič ne bi moglo biti bolj popolno, da naredi svet bolj dostopen za ljudi z nezmožnostmi.

Splet ni prepreka za ljudi z nezmožnostmi, ampak rešitev. Splet ima potencial, da korenito spremeni vsakodnevno življenje milijonov ljudi z nezmožnostmi tako, da poveča njihovo zmožnost samostojnega dostopa do informacij, komunikacije, zabave, trgovanja in drugih vidikov življenja, ki so samoumevni za večino ljudi. Toda spletni razvijalci se morajo zavezati k temu, da vedno oblikujejo z dostopnostjo v mislih, tako lahko splet doseže najvišji potencial za ljudi z nezmožnostmi. Če tega ne storijo, tvegajo, da s tem spremenijo revolucionarno rešitev v še eno prepreko v življenju ljudi z nezmožnostmi.

Zato je bila razvita spletna dostopnost. To je način gledanja, ki ga moramo imeti v mislih, ko razvijamo spletne strani. Saj so ljudje z nezmožnostmi tudi ljudje. Hočejo živeti v polni meri. Dostopen internet ni magična rešitev za vsako prepreko, s katero se ljudje z nezmožnostmi soočajo, ampak je vsaj korak v pravo smer.

Korak naprej od tehnične dostopnosti

Tehnike in smernice so pomembne, ker predstavljajo poskus definiranja in standardizacije pomena spletne dostopnosti. Predstavljajo konsenz ali vsaj večinsko mnenje o tem, katere so najboljše prakse in metode, da dosežemo spletno dostopnost. Smernice za dostopnost spletne vsebine (Web Content Accessability Guidelines - WCAG) so najpogosteje sprejet nabor priporočil in so bile razvite v toku večletnega procesa sodelovanja skupine strokovnjakov in zainteresiranih posameznikov. Ta strog proces je namenoma počasen in metodičen, da lahko upoštevamo širok nabor pogledov in težav. Toda še vedno ne bi noben udeleženec pri tem procesu trdil, da so te smernice zadnja beseda pri dostopnosti ali da bo skladnost s smernicami zagotovila dostopnost spletnih vsebin. Smernice so odlična podlaga, na kateri lahko gradimo dostopne spletne vsebine, ampak, če razvijalci ne razumejo razlogov za smernice, jih lahko uporabijo napačno ali neefektivno.

Na primer, ena najbolj znanih smernic je, da nudimo dodaten tekst za slike v alt atributu <img> oznake. oznake. Če se spletni razvijalci naučijo le smernice, brez da bi vedeli razlog zanjo, se lahko zgodi, da vpišejo dodaten tekst, ki uporabniku, ki ga potrebuje, ne pomaga. Mogoče bodo celo ustvarili prepreke za dostopnost, namesto da bi jih odpravili.

(Za več informacij glej efektiven dodaten tekst.)

Ko se razvijalci osredotočajo na tehnične specifikacije, lahko dosežejo tehnično dostopnost, ampak morda ne dosežejo uporabne dostopnosti. Naredimo primerjavo. Velika pisarniška stavba je tehnično lahko dostopna za slepo osebo – kar pomeni, da ta oseba lahko hodi po vseh hodnikih, uporablja dvigala, odpira vrata, itd. – toda brez razlage (ali taktilne karte), kako je stavba razdeljena (kje so dvigala in vrata, katere pisarne so na katerem nadstropju, ...) bo navigacija v tej stavbi, še posebej na začetku, zelo težka. Oseba lahko poskusi najti kraje s preizkušanjem, ampak to je zelo počasen in okoren proces. Stavba je dostopna, ampak ne zelo uporabna.

Na podoben način lahko spletni razvijalci ustvarijo strani, ki so sicer dostopne za ljudi z nezmožnostmi, toda le z velikim naporom. Tehnični standardi so pomembni, ampak le ti sami niso dovolj. Razvijalci se morajo naučiti kdaj in kako narediti korak naprej od tehničnih standardov, ko je to potrebno.

Osredotočanje na principe dostopnosti

Verzija Smernic za spletno dostopnost 1.0 se je močno osredotočala na tehnike za doseganje dostopnosti, še posebej te povezane s HTML-jem. Smernice WCAG 2.0 imajo drugačen pristop - mnogo bolj se osredotočajo na principe dostopnosti in predstavljajo nekaj tehnik v ločenih dokumentih. Z osredotočanjem na principe namesto na tehnike je verzija smernic 2.0 bolj fleksibilna in vzpodbuja konceptualno razmišljanje razvijalcev v procesu. Štirje vodilni principi dostopnosti v WCAG 2.0 so:

  • Zaznavno
  • Uporabno
  • Razumljivo
  • Robustno

Na srečo ti principi v angleščini tvorijo preprosto kratico: POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust). Namen smernic je, da ustvarimo tako imenovano POUR spletno stran. Beseda res ni posebna, ampak pomaga, da si razvijalci zapomnijo načela in zato služi svojemu namenu. Vsak teh principov je natančneje obravnavan v sledečih poglavjih. Zaenkrat naj zadostuje, če rečemo, da POUR principi pomagajo postaviti ljudi v središče procesa, kar je na koncu tudi ves razlog obravnavanja teh tem.