Translation prepared by Alex Hillsberg for FinancesOnline.com

Business Applications | Software Reviews | Software Alternatives | Software Comparisons

Ta dokument je prevod in njegova vsebina se mogoce ne ujema popolnoma s to originala. Prevod jepripravil Robin Renford. Anglesko verzijo lahko najdete tukaj.

Smernice za dostopnost spletne vsebine

OPOMBA:

A Seznam WCAG 2.0 je na voljo za razvijalce pri uvajanju in potrjevanju skladnosti z WCAG 2.0.

Iniciativa skupine W3C za spletno dostopnost

Web Accessibility Initiative logo W3C je neodvisna mednarodna skupina, ki določa protokole in standarde za splet. Skupina pripravlja specifikacije za HTML, CSS, itd. Ena primarnih iniciativ skupine je, da razvije standarde za dostopnost. CiljW3C je neodvisna mednarodna skupina, ki določa protokole in standarde za splet. Skupina pripravlja specifikacije za HTML, CSS, itd. Ena primarnih iniciativ skupine je, da razvije standarde za dostopnost. Cilj Iniciative za spletno dostopnost (Web Accessibility Initiative WAI) pa je, da razvije te standarde. Delovne skupine WAI razvijajo standarde za dostopnost za brskalnike, avtorska orodja, ocenjevalna orodja in spletno vsebino, če jih omenimo samo nekaj. Standardi delovne skupine za spletno vsebino se imenujejo: Smernice za dostopnost spletne vsebine (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG).

WCAG 1.0

Verzija smernic za dostopnost spletne vsebine 1.0 je bila velik napredek pri povečanju dostopnosti interneta za ljudi z nezmožnostmi. Dokončane leta 1999, so smernice WCAG 1.0 nudile 14 smernic in številne točke, ki so jih lahko uporabili, za določanje dostopnosti spletne strani. Uvedle so 3 prioritete oziroma stopnje skladnosti (stopnja do katere spletna stran sledi smernicam). Prioriteta 1 ali stopnja skladnosti A je bila osnovna zahteva, da so nekatere skupine lahko uporabljale spletne dokumente. Prioriteta 2 ali stopnja skladnosti AA je nakazovala boljšo dostopnost in odpravo večjih preprek za dostop do vsebine. Prioriteta 3 ali stopnja skladnosti AAA je nudila točke, ki so predstavljale izboljšave k dostopnosti spletne vsebine. Smernice WCAG 1.0 so bile zelo specifične za HTML. Prav tako so bile glavni vir, iz katerega so nastale Smernice poglavja 508.

Sčasoma so smernice verzije 1.0 zastarele. Napredek pri spletnih tehnologijah in tehnologiji za ljudi z nezmožnostmi je otežil skladnost, saj so nekatere točke postale manj pomembne in težje preverljive. Tako se je začel razvoj smernic WCAG 2.0.

WCAG 2.0

Verzija smernic za dostopnost spletne vsebine 2.0 gradi na osnovi WCAG 1.0, ampak prav tako vnaša nekaj velikih in omembe vrednih sprememb. Na praktičnem nivoju so nekatere spremembe v WCAG 2.0 komaj opazne. Na primer obrazci še vedno potrebujejo oznake, podatkovne tabele še vedno potrebujejo glave, in slike še vedno potrebujejo dodatni tekst. Spletni razvijalci, ki trenutno oblikujejo dostopne spletne strani, ne bodo prisiljeni drastično spremeniti svojih navad. Po drugi strani, WCAG 2.0 predstavljajo velik premik v načelih. Velike spremembe vključujejo spreminjanje smernic tako, da so osredotočene na načelo namesto na način. To zagotavlja uporabnost smernic tudi ob spreminjanju tehnologije. Prav tako so oblikovane tako, da se skladnost lahko zanesljivo preveri. Čeprav je merjenje resnične skladnosti lahko težko, so smernice strukturirane tako, da ne dovoljujejo toliko interpretacij, kaj resnična skladnost pomeni.

Premik od smernic osredotočenih na način, k smernicam osredotočenim na načela, je povzročil upad števila idej ali načel na najvišji ravni. WCAG 1.0 so imele štirinajst načel na najvišji ravni. WCAG 2.0 na to raven postavljajo le štiri načela, v katera so vključene natančnejše smernice, ki jih imenujemo kriteriji uspeha. Vsako teh štirih načel lahko imenujemo z eno besedo:

  • Zaznavno
  • Uporabno
  • Razumljivo
  • Robustno

Ta načela so podrobneje obravnavana v članku Izdelovanje POUR spletne strani.